Markku Partinen

Kuka olen

Olen professori, neurologian dosentti ja unitutkija. Opiskelin lääketiedettä Montpellierin yliopistossa Ranskassa 1969-75. Palattuani Suomeen toimin alkuun terveyskeskuslääkärinä ja aloitin sitten työni HYKS:n neurologian klinikassa. Diagnosoin 1976-77 Suomen ensimmäiset uniapneapotilaat. Väittelin vuonna 1982 Helsingin yliopistossa suomalaisten miesten unihäiriöistä. Työskentelin Työterveyslaitoksessa erikoislääkärinä ja lähdin sitten Kaliforniaan Stanfordin yliopistoon. Palattuani Stanfordista aloitin 1986 CPAP-hoidot Suomessa Miina Sillanpään Säätiön ylläpitämässä Ullanlinnan unihäiriöklinikassa. Ullanlinnassa aloitettiin myös kirkasvalohoidot ja niiden tutkiminen ensimmäisenä Suomessa. Vuonna 1987 minut nimitettiin Helsingin yliopiston neurologian dosentiksi. Olen toiminut kaikkiaan noin 20 vuotta HYKS:ssä ja Helsingin kaupungissa lääkärinä. Tuona aikaan olen toiminut myös m. kehittämispäällikkönä STAKESissa tehtävänäni mm.
kuntoutustoiminnan ja tietojärjestelmien kehittäminen. STAKES oli THL:n edeltäjä. Sen jälkeen olen toiminut eri järjestöissä. Rinnekodin ylilääkärinä toimisen jälkeen olen toiminut Helsingin uniklinikassa ja toiminut tutkijana. Vuonna 2010 totesimme Helsingin uniklinikassa sikainfluenssaepidemian aikana käytetyn Pandemrix-rokotuksen yhteyden narkolepsiaan. Johdin
sen jälkeen pohjoismaista narkolepsiatutkimusta. Pandemrix-rokotuksen yhteys narkolepsiaan on nykyisin tunnustettu ympäri maailman. Minulla on laajat kotimaiset ja ulkomaiset verkostot terveydenhuollon eri alueilla.